dziecko z FAS
(fot. pixabay.com)

FAS to skrót od angielskiej nazwy przypadłości, jaką jest Fatal Alcohol Syndrome. Oznacza to alkoholowy zespół płodowy i jest poważną chorobą, która obejmuje dziecko jeszcze w formie płodowej. Jej konsekwencje są niestety nieuleczalne i odbijają się na zdrowiu i życiu dziecka przez całe życie. Do choroby doprowadza lekkomyślność i nieodpowiedzialność rodziców, którzy w trakcie ciąży spożywają alkohol.

Podstawowe informacje o chorobie

Fatal Alcohol Syndrome rozwija się  jako zespół chorobowy u dzieci, których matka spożywała alkohol w okresie prenatalnym płodu. Alkohol przyswajany przez płód, nierozerwalnie połączony z organizmem matki, wywołuje efekty nieuleczalne oraz prowadzi do pojawiania się poważnych dysfunkcji u dziecka.

(fot. pixabay.com)

Diagnoza dziecka z FAS

Choroba jest stosunkowo trudna do zdiagnozowania, ale opiera się diagnozę na czterech głównych kryteriach, świadczących o występowaniu u dziecka alkoholowego zespołu płodowego. Nie pomaga w rozpoznaniu także, jeżeli matka ukrywa fakt spożywania alkoholu w trakcie ciąży. Dziecko z FAS po urodzeniu odróżnia się od zdrowych dzieci najczęściej charakterystycznymi rysami twarzy, małą wadą urodzeniową oraz występowaniem dysfunkcji OUN (ośrodkowy układ nerwowy). Czwartym kryterium jest właśnie wywiad z rodzicami na temat narażania na działanie alkoholu w życiu płodowym – ważna jest w tym momencie szczerość.

Cechy charakterystyczne u dziecka z FAS

Kryteria diagnozy FAS u dziecka pozwalają na skupienie się charakterystycznych cechach u małych pacjentów, które potwierdzają występowanie choroby. Dzieci z FAS, bowiem wyróżniają się specyficznymi elementami w wyglądzie. Wśród nich znajdują się najczęściej małe i szeroko rozstawione oczy, krótki i zadarty nos oraz wygładzone rynienka podnoskowa. Występuje zmarszczka kącika oka, zmniejszona żuchwa, cienka górna warga oraz płaska środkowa część twarzoczaszki. Oczywiście, dziecko z FAS nie musi przejawiać wszystkich wymienionych cech charakterystycznych. Jednak często występują wszystkie zdeformowania, a wpływ na to ma poziom zaawansowania choroby – zależy to w dużej mierze od ilości przyswojonego alkoholu w okresie płodowym.

(fot. pixabay.com)

Następstwa Fatal Alcohol Syndrome

Zniekształcenia w budowie fizycznej to jednak nie jedyne z możliwych skutków u dzieci z fas. Chore dzieci często borykają się także z konsekwencjami o podłożu psychicznym i emocjonalnym. Mogą pojawiać się problemy z pamięcią oraz słana ocena sytuacji. Dzieci często mają problemy ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych czy rozwiązywaniem problemów. Dzieci z fas cierpią na deficyt uwagi i starają się skupić na sobie uwagę. Może to także łączyć się z nadaktywnością i niedojrzałym zachowaniem. Najczęściej mają one słabą kontrolę impulsów i trudność w uczeniu się na błędach.

Trzeba pamiętać, że dzieci z fas będą w większości przypadków potrzebowały większej uwagi oraz wsparcia. Wynika to w dużej mierze z problemów z akceptacją ze strony otoczenia, przez co dzieci chore czują się odmienne i mają problemy z właściwym zasymilowaniem z resztą społeczeństwa. To z kolei może prowadzić do poważniejszych następstw, jak na przykład depresja lub problemy z kontrolą gniewu. Szczególnie ważne jest nadzorowanie i wspieranie dziecka w młodym wieku.

Dzieci z zespołem FAS są niestety nieuleczalnie chore. Muszą borykać się z problemami natury fizycznej i psychicznej przez całe życie. Nie pomaga też, że najczęściej rozwijają się wolniej względem swoich rówieśników. Należy pamiętać, że dzieci z fas są niewinne i w żaden sposób nie odpowiadają za błędy swoich matek, które spożywały alkohol w trakcie ciąży. Dzieci z FAS potrzebują tak, jak każde inne dziecko, wiele wsparcia, miłości i troski. Zdecydowanie zasługują na to ze strony zarówno społeczeństwa, rówieśników, a przede wszystkim od rodziców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here